Naše farmy

Do iniciatívy Naši farmári sa zapojili všetky farmy skupiny Sanagro. Činnosť každej z nich bola už pred vypuknutím pandémie postavená na princípe solidarity a súdržnosti, čo sú hodnoty, ktorých sa teraz musíme držať ešte viac než kedykoľvek predtým.

Spoločnosť Agrovia zahŕňa farmy Horné Otrokovce, Horné Trhovište a Tepličky. Široký sortiment poľnohospodárskych produktov v rastlinnej výrobe tvoria hustosiate obiloviny (pšenica ozimná, jačmeň jarný), olejniny (repka ozimná, slnečnica), kukurica a viacročné krmoviny pre potreby živočíšnej výroby. Z rastlinnej výroby má na tržbách......

Zobraziť viac...

Spoločnosť Agrovia zahŕňa farmy Horné Otrokovce, Horné Trhovište a Tepličky. Široký sortiment poľnohospodárskych produktov v rastlinnej výrobe tvoria hustosiate obiloviny (pšenica ozimná, jačmeň jarný), olejniny (repka ozimná, slnečnica), kukurica a viacročné krmoviny pre potreby živočíšnej výroby. Z rastlinnej výroby má na tržbách najväčší podiel produkcia pšenice ozimnej.

V rastlinnej výrobe spoločnosť využíva najmodernejšie stroje a technológie, počnúc od sejby cez dávkovanie živín do pôdy po nasadenie vysokovýkonnej zberovej techniky. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť vysokokvalitnú produkciu rastlinných komodít s dôrazom na dodržiavanie technologických, výrobných postupov a noriem podľa platnej legislatívy – správnej farmárskej praxe.

V živočíšnej výrobe sa spoločnosť zaoberá chovom hovädzieho dobytka. Vďaka modernej dojárenskej technológii, genetickému materiálu, kvalitnej výžive a profesionálnemu riadeniu, sa na tržbách spoločnosti najviac podieľa produkcia surového kravského mlieka zaradeného v najvyššej kvalitatívnej triede.

Dojenie je technologicky zefektívnené rybinovými dojárňami, ktoré skvalitňujú proces výroby mlieka a zvyšujú produktivitu. Profilovým zameraním ŽV je chov slovenského strakatého dobytka.

Produkcia mlieka v l v roku 2018 na farme Agrovia bola 2 220 870 l.

Hrdinovia našej farmy
Vladimír

62 rokov. Traktorista a strojník, ktorý pracuje v agrosektore už 17 rokov. Venuje sa práci v skladoch rastlinnej výroby. Nakladá osivo do sejačky, hnojivo do rozmetadiel a poľnohospodárske komodity do kamiónov. V rámci živočíšnej výroby má na starosti maštaľný hnoj a slamu. Pandémia vzbudzuje u neho obavy o to viac, že je diabetik. Zamestnaný je vo farme Agrovia neďaleko Piešťan.

Ivan

65 rokov. Žeriavnik a opravár strojov, ktorý pracuje v agrosektore celý svoj život – úctyhodných 45 rokov. Venuje sa prioritne príprave a oprave poľnohospodárskych strojov a mechanizmov. Pandémia výrazne obmedzuje jeho komunikáciu s kolegami. Zamestnaný je vo farme Agrovia neďaleko Piešťan.

Pavol

42 rokov. Traktorista a strojník, ktorý pracuje v poľnohospodárstve už 25 rokov. Venuje sa práci na poli, predovšetkým postrekovaniu, hnojeniu a valcovaniu. V živočíšnej výrobe má na starosti okrem iného kŕmenie hovädzieho dobytka. Pandémia obmedzuje jeho komunikáciu s kolegami. Zamestnaný je vo farme Agrovia neďaleko Piešťan.

FOOD FARM vďačí za svoj úspech najmä zodpovednému prístupu Svedčí o tom nielen poľnohospodárska produkcia, diverzifikácia výroby a celkový rozvoj spoločnosti, ale aj úspešný boj s pandémiou koronavírusu. Zodpovedný prístup zamestnancov prináša výsledky. FOOD FARM je členom skupiny Sanagro a združuje 2 farmy v okolí Hlohovca – Dolné Trhovište a......

Zobraziť viac...

FOOD FARM vďačí za svoj úspech najmä zodpovednému prístupu

Svedčí o tom nielen poľnohospodárska produkcia, diverzifikácia výroby a celkový rozvoj spoločnosti, ale aj úspešný boj s pandémiou koronavírusu. Zodpovedný prístup zamestnancov prináša výsledky.

FOOD FARM je členom skupiny Sanagro a združuje 2 farmy v okolí Hlohovca – Dolné Trhovište a Leopoldov. Pozrime sa teraz na ich aktivity trochu bližšie.

Zoznámte sa s FOOD FARM

Spoločnosť sa orientuje na rastlinnú a aj na živočíšnu výrobu. V rámci rastlinnej výroby sú najviac zastúpené hustosiate obilniny (pšenica ozimná, jačmeň jarný), olejniny (repka ozimná), kukurica a viacročné krmoviny, v špeciálnej výrobe je to osivová kukurica, či cukrová repa. Pokiaľ ide o živočíšnu výrobu, špecializuje sa farma na chov hovädzieho mliečneho dobytka. Vďaka pokročilým technológiám dojenia, špičkovému genetickému materiálu, kvalitnej výžive a profesionálnemu riadeniu, sa na tržbách spoločnosti výrazne podieľa produkcia surového kravského mlieka zaradeného do najvyššej kvalitatívnej triedy a dodávané výlučne do slovenských mliekarní. Treba tiež spomenúť, že v rámci ukazovateľa úžitkovosti dojníc patrí FOOD FARM medzi najlepšie farmy na Slovensku. Produkcia mlieka v roku 2018 dosiahla až 5 766 932 l. Všetky uvedené činnosti vykonáva FOOD FARM s využitím moderných strojov, ktoré umožňujú intenzifikovanú výrobu.

Zodpovednosťou proti koronavírusu

Práca v poľnohospodárstve je náročná aj v bežných podmienkach, počas pandémie to však platí dvojnásobne. Potvrdiť to môžu pracovníci v živočíšnej výrobe. Dojička Oľga (50 rokov) pracuje v poľnohospodárstve už 21 rokov, ale takú zložitú situáciu, doteraz nezažila. Jej kolega, ošetrovateľ teliat Michal (20 rokov), naopak, začal pracovať v agrosektore len tesne pred vypuknutím pandémie. Podľa vlastných slov teraz zažíva nečakanú skúšku ohňom.

Ľahké to nemajú ani zamestnanci rastlinnej výroby. Koronavírus napríklad spôsobil, že opravár strojov Jaroslav (48 rokov) musí dlhšie čakať na náhradné diely. Jeho menovec, traktorista Jaroslav (34 rokov) či kŕmič Milan (45 rokov) a mnohí ďalší boli zasa nútení obmedziť kontakty s kolegami na minimum, čo sa dotklo aj spoločných obedov. Pandémia komplikuje prácu naozaj každému, vo FOOD FARM sa však všetci správajú zodpovedne a aj vďaka tomu spoločnosť úspešne pokračuje vo svojej činnosti.

Spoločnými silami to zvládneme

Zamestnanci FOOD FARM, ktorých môžeme právom označiť za hrdinov dnešných dní, majú pre nás jeden dôležitý odkaz. Správajme sa všetci rovnako zodpovedne a dodržujeme prísne hygienické opatrenia. Spolu to určite zvládneme a keď pandémia pominie, pripijeme si niektorým z produktov JABLČNÔ na ďalšie spoločné úspechy.

Hrdinovia našej farmy
Jaroslav

48 rokov. Opravár strojov a strojník na rezačke, ktorý pracuje v poľnohospodárstve už 30 rokov. Zodpovedný je za senážovanie a silážovanie krmovín, ako aj opravu mechanizmov. Pandémia spôsobujte dlhé čakanie na náhradné diely a obmedzuje tiež jeho komunikáciu s kolegami. Zamestnaný je vo Food Farm Dolné Trhovište.

Oľga

50 rokov. Dojička, ktorá pracuje v poľnohospodárstve už 21 rokov. Kravy dojí až trikrát denne a zodpovedá aj za kvalitu nadojeného mlieka. Je si vedomá rizík spojených s pandémiou, chráni sa preto nosením rúška a častým umývaním rúk. Zamestnaná je vo Food Farm Dolné Trhovište.

Michal

20 rokov. Ošetrovateľ teliat, ktorý je v poľnohospodárstve úplným nováčikom. Je jedným z mála mladých ľudí v jeho veku, ktorí sa rozhodli pre prácu v živočíšnej výrobe, a to len krátko pred vypuknutím pandémie. Na starosti má kompletnú starostlivosť o teliatka – od kŕmenia, čistenia až po sledovanie ich zdravotného stavu. Zamestnaný je vo Food Farm Dolné Trhovište.

Jaroslav

34 rokov. Traktorista, ktorý pracuje v agrosektore už 11 rokov. Venuje sa rastlinnej výrobe, predovšetkým hnojeniu a ošetrovaniu poľnohospodárskych plodín pomocou samohybného postrekovača. Pandémia obmedzila spoločné obedy a stretávanie sa s kolegami. Zamestnaný je v Poľnohospodárskom družstve Dolné Otrokovice.

Milan

45 rokov. Kŕmič na farme, ktorý pracuje v poľnohospodárstve už 27 rokov. Náplňou jeho práce je výživa hospodárskych zvierat, kŕmenie kráv, jalovíc, teliat, ako aj čistenie jám s krmivami. Pandémii sa bráni nosením rúška, zvýšenou hygienou, dezinfekciou a dodržiavaním odstupu od kolegov. Zamestnaný je vo Food Farm Dolné Trhovište.

Jaroslav

42 rokov. Traktorista, ktorý pracuje v poľnohospodárstve už 24 rokov. Náplňou jeho práce je sejba repky, pšenice, jačmeňa, kukurice či lucerny. Na starosti má tiež agrotechnické operácie ako orba, smykovanie a hnojenie. Pandémia výrazne obmedzila jeho komunikáciu s kolegami. Zamestnaný je vo Food Farm, stredisko Leopoldov.

Poľnohospodárske družstvo „TURIEC“ Dubové vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi konanej dňa 27.1.1976 zlúčením JRD Vyšehrad Rudno a JRD Turiec Dubové. Hospodári v podhorských podmienkach, v zemiakárskej výrobnej oblasti. Pôdy sú rôznorodé, väčšinou piesočnato-hlinité, hlinito-piesočnaté s prímesou štrku, miestami ílovito-hlinité, prevažne sú......

Zobraziť viac...

Poľnohospodárske družstvo „TURIEC“ Dubové vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi konanej dňa 27.1.1976 zlúčením JRD Vyšehrad Rudno a JRD Turiec Dubové.

Hospodári v podhorských podmienkach, v zemiakárskej výrobnej oblasti. Pôdy sú rôznorodé, väčšinou piesočnato-hlinité, hlinito-piesočnaté s prímesou štrku, miestami ílovito-hlinité, prevažne sú ťažšie pôdy.

Družstvo hospodári v turčianskej kotline( záhradke v jej južnej časti ) s priemernou nadmorskou výškou ornej pôdy 510 m, tu sú pozemky prevažne rovinaté, ktoré však prechádzajú do lúk a pasienkov, až po nadmorskú výšku 800 m.

Družstvo hospodári na 14 katastrálnych územiach.

Pred vstupom do EÚ patrilo k významným pestovateľom sadbových zemiakov ako aj priadneho ľanu.

V súčasnosti sú tieto plodiny nahradené pestovaním repky olejnej.

Väčšinu osevných plôch tvorili obilniny a krmoviny, ktoré sa prevažne spotrebovali v silnej živočíšnej výrobe.

Živočíšna výroba bola v minulosti zameraná hlavne na výrobu mlieka, chov ošípaných, chov oviec a výkrm HD. V Súčasnosti sa venuje len chovu výkrmového HD a výkrmu oviec.

Hrdinovia našej farmy
Ján

53 rokov. Vodič nákladnej dopravy a traktorista, ktorý pracuje v agrosektore už 30 rokov. Venuje sa rastlinnej výrobe a okrem šoférovania má na starosti aj bežnú opravu poľnohospodárskych strojov. Pre pandémiu musel byť jeho pracovný kolektív rozdelený na menšie skupiny. Zamestnaný je v Poľnohospodárskom družstve Turiec Dubové.

Miloš

28 rokov. Agronóm, ktorý pracuje v poľnohospodárstve necelé 3 roky. Participuje na príprave plánov rastlinnej výroby, spolupodieľa sa na rozhodovaní na úseku rastlinnej výroby a vedie skladovú evidenciu. Pre pandémiu prišiel o všetky školenia a ďalšie plánované pracovné stretnutia. Zamestnaný je v Poľnohospodárskom družstve Turiec Dubové.

Spoločnosť v súčasnosti hospodári v chotároch: Prievaly, Cerová - Rozbehy, Cerová - Lieskové, Jablonica, Hlboké, Šajdíkové Humence, Senica, Senica - Kunov, Prietrž. Ide o pozemky prevažne nížinného charakteru. Z klimaticko-geografického hľadiska patrí táto výrobná oblasť do teplej alebo mierne teplej oblasti s miernou zimou a nízkymi zrážkami. S......

Zobraziť viac...

Spoločnosť v súčasnosti hospodári v chotároch: Prievaly, Cerová - Rozbehy, Cerová - Lieskové, Jablonica, Hlboké, Šajdíkové Humence, Senica, Senica - Kunov, Prietrž. Ide o pozemky prevažne nížinného charakteru. Z klimaticko-geografického hľadiska patrí táto výrobná oblasť do teplej alebo mierne teplej oblasti s miernou zimou a nízkymi zrážkami. S pribúdajúcou nadmorskou výškou teplota klesá a rastie množstvo zrážok. Oblasť Senice je súčasťou Chvojnickej pahorkatiny, ktorá je typická naviatymi hrubými vrstvami spraše a sprašových hlín. Jej povrch nie je veľmi členitý. Daná charakteristika spolu s daným typom klímy predurčuje vznik prevažne kambizemí, stredne ťažkých až ťažkých druhov pôd a pomerne rozsiahle plochy hnedozemí nachádzajúce sa najmä v nižšie položených lokalitách.

Výrobný program je orientovaný na poľnohospodársku výrobu, obhospodarovanie ornej pôdy.

Nosným prvkom v zastúpení v osevnom postupe sú hustosiate obilniny, najmä potravinárska a kŕmna pšenica, sladovnícky a kŕmny jačmeň, raž siata a kukurica na zrno. Ďalšou pestovanou plodinou sú olejniny ako je repka ozimná a slnečnica. Pestujeme i ostropestrec marianský a trávy na semeno.

Aktuálne obhospodarujeme 968 ha ornej pôdy.

Hrdinovia našej farmy
Eva

60 rokov. Dojička, ktorá pracuje v poľnohospodárstve už úctyhodných 40 rokov. Pracuje v živočíšnej výrobe a primárne sa venuje dojeniu kráv. Pre pandémiu je nútená dodržiavať sprísnené bezpečnostné opatrenia. Zamestnaná je v Roľníckom družstve Samuela Jurkoviča v Sobotišti.

Vladimír

62 rokov. Opravár strojov, ktorý pracuje v agrosektore neuveriteľných 42 rokov. Venuje sa predovšetkým oprave poľnohospodárskych mechanizmov, ale aj upratovaniu dielne a ďalším súvisiacim činnostiam. Pandémia mu výrazne skomplikovala dochádzanie do práce. Zamestnaný je v Roľníckom družstve Samuela Jurkoviča v Sobotišti.

Spoločnosť BOS-POR AGRO s.r.o., so sídlom Húšky 602, 908 79 Borský Svätý Júr, vo svojej výrobnej činnosti- poľnohospodárska prvovýroba, hospodári na Záhorí v katastrálnych územiach obcí Borský Svätý Júr, Sekule, Moravský Svätý Ján, Závod, Veľké Leváre, Lakšárska Nová Ves, Studienka od roku 2002. Počas pôsobenia prešla z......

Zobraziť viac...

Spoločnosť BOS-POR AGRO s.r.o., so sídlom Húšky 602, 908 79 Borský Svätý Júr, vo svojej výrobnej činnosti- poľnohospodárska prvovýroba, hospodári na Záhorí v katastrálnych územiach obcí Borský Svätý Júr, Sekule, Moravský Svätý Ján, Závod, Veľké Leváre, Lakšárska Nová Ves, Studienka od roku 2002.

Počas pôsobenia prešla z konvenčného systému hospodárenia cez agroenvironment na výrobu ekologickú. V systéme ekologického poľnohospodárstva hospodári od roku 2010. Všetky výrobky vyrobené v spoločnosti sú certifikované ako produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby a sú realizované na zahraničnom a domácom trhu. Od vstupu do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby dodržiava všetky pravidlá ekologickej výroby, pričom jej výrobná činnosť je kontrolovaná slovenskou inšpekčnou organizáciou a taktiež inšpekčnými organizáciami štátov, do ktorých sa produkcia predáva.

Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie a spracovanie plodín poľnohospodárskej výroby. Sú to hlavne husto siate obilniny (pšenica potravinárska, pšenica kŕmna, pšenica špaldova, raž potravinárska, jačmeň sladovnícky, jačmeň kŕmny, ovos potravinársky, ovos kŕmny) slnečnica, kukurica, hrach potravinársky, sója fazuľová a objemové krmoviny pre potrebu živočíšnej výroby.

Živočíšna výroba je zameraná na chov mäsového dobytka bez trhovej produkcie mlieka.

Spoločnosť vlastní modernú poľnohospodársku techniku, ktorou obhospodaruje poľnohospodársku pôdu a pri výrobe komodít zavádza nové pestovateľské metódy na vyrobenie zdravých, bezpečných potravín pre výživu ľudí a hospodárskych zvierat.

Hrdinovia našej farmy
Dávid

40 rokov. Traktorista, ktorý pracuje v poľnohospodárstve už 14 rokov. Venuje sa živočíšnej výrobe, obsluhuje kŕmny voz, stará sa o zvieratá a ich pastviny, vyváža hnoj na poľné hnojisko, stará sa o poriadok v maštali a zvláda aj jednoduché opravy strojov. Pre pandémiu je nútený dodržiavať sprísnené bezpečnostné opatrenia. Zamestnaný je vo farme BOS-POR AGRO na Záhorí.

Ján

59 rokov. Traktorista a pracovník s nakladačom. Náplňou jeho práce v živočíšnej výrobe je kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat, vývoz hnoja a pasenie dobytka. V rastlinnej výrobe má na starosti ošetrovanie plodín a postreky. Pred pandémiou sa chráni ochrannými prostriedkami a častým umývaním rúk. Zamestnaný je vo farme BOS-POR AGRO na Záhorí.

V súčasnosti naša spoločnosť hospodári na dvoch strediskách: stredisko Senica, stredisko Vrbovce - Chodúri. Výrobná časť rastlinnej výroby spoločnosti EUROAGRO SENICA s. r. o. sa nachádza v katastrálnom území Chvojnica a Vrbovce. Chotáre týchto obcí sa rozprestierajú v geomorfologickom celku Biele Karpaty. Sídlo spoločnosti je v Senici.......

Zobraziť viac...

V súčasnosti naša spoločnosť hospodári na dvoch strediskách: stredisko Senica, stredisko Vrbovce - Chodúri.

Výrobná časť rastlinnej výroby spoločnosti EUROAGRO SENICA s. r. o. sa nachádza v katastrálnom území Chvojnica a Vrbovce. Chotáre týchto obcí sa rozprestierajú v geomorfologickom celku Biele Karpaty. Sídlo spoločnosti je v Senici. Hospodársky dvor s grom strojového parku a taktiež chovom HD je z prevažnej časti umiestnený v priestoroch hospodárskeho dvora, resp. farmy Horné Suroviny. Druhá menšia časť strojového parku a chovu HD je na farme Vrbovce-Chodúri. Sídlo spoločnosti, spolu so živočíšnou výrobou je v Senici, okres Senica, kraj Trnavský, nadmorská výška je 205 m n. m. Výrobná časť RV sa nachádza v k. ú. Vrbovce a Chvojnica, obec Vrbovce a Chvojnice, okres Myjava, kraj Trenčiansky, priemerná nadmorská výška v tejto oblasti je cca 420 m n. m.

Oblasť Senice je súčasťou Chvojnickej pahorkatiny, ktorá je typická naviatymi hrubými vrstvami spraše a sprašových hlín. Jej povrch nie je veľmi členitý. Daná charakteristika spolu s daným typom klímy predurčuje vznik prevažne kambizemí, stredne ťažkých až ťažkých druhov pôd a pomerne rozsiahle plochy hnedozemí nachádzajúce sa najmä v nižšie položených lokalitách.

Klimatické pomery katastrálneho územia Vrbovce a Chvojnica majú znaky mierne teplej a pritom vlhkej klimatickej zóny, s miernou zimou a nízkymi zrážkami. S pribúdajúcou nadmorskou výškou teplota klesá a rastie množstvo zrážok.

Geologickú stavbu charakterizujú flyšové sedimenty magurského príkrovu, ktoré sú typické rytmickým striedaním ílovcov a pieskovcov. Dnes sú Biele Karpaty typom stredohorskej krajiny listnatého lesa plniacej lesohospodársku, vodohospodársku a turisticko-rekreačnú funkciu. Z pôdnych typov sa vyskytujú predovšetkým luvizeme a pseudogleje. Väčšina plôch však je ohrozovaná vodnou eróziou, najmä na strmších svahoch.

V súčasnosti naša spoločnosť hospodári na dvoch strediskách: stredisko Senica, stredisko Vrbovce.

Celková výmera poľnohospodárskej pôdy je 1923,20 ha. Z toho ornej pôdy je 824,53 ha a 1098,67 TTP.

Rastlinná výroba:

Na pozemkoch strediska Vrbovce, čo tvorí hospodársky a geograficky ucelenú časť podniku uplatňujeme ekologické hospodárenie od 1.1. 2015. Osevný plán rieši pestovanie ekologickej pšenice, raži, jačmeňa, slnečnice a pestovanie tráv na ornej pôde. Na trvalo trávnatých plochách zabezpečuje výrobu objemového krmiva pre zvieratá a výrobu ekologického lisovaného sena.

Živočíšna výroba:

V oblasti živočíšnej výroby sme zameraní na chov charolaiského plemena – chov zvierat bez trhovej produkcie mlieka, chov je realizovaný v zimnom období v objektoch (maštaliach) na farme Horné Suroviny a v lete na pasienkoch v k.ú. Vrbovce, farme Vrbovce – Chodúri. Chov je zabezpečený zaraďovaním vlastných príchovkov na obnovu stáda, je zložené v priemere z 500 ks zvierat, kde základ tvorí 240 ks dojčiacích kráv.

Poľnohospodárske družstvo Dolné Otrokovce zahŕňa farmy Dolné Otrokovce, Tekoldany a Meračice. Široký sortiment poľnohospodárskych produktov v rastlinnej výrobe tvoria hustosiate obiloviny (pšenica ozimná, jačmeň jarný), olejniny (repka ozimná, slnečnica), kukurica a viacročné krmoviny pre potreby živočíšnej výroby. Z rastlinnej výroby má na......

Zobraziť viac...

Poľnohospodárske družstvo Dolné Otrokovce zahŕňa farmy Dolné Otrokovce, Tekoldany a Meračice. Široký sortiment poľnohospodárskych produktov v rastlinnej výrobe tvoria hustosiate obiloviny (pšenica ozimná, jačmeň jarný), olejniny (repka ozimná, slnečnica), kukurica a viacročné krmoviny pre potreby živočíšnej výroby. Z rastlinnej výroby má na tržbách najväčší podiel produkcia pšenice ozimnej.

V rastlinnej výrobe spoločnosť využíva najmodernejšie stroje a technológie, počnúc od sejby cez dávkovanie živín do pôdy po nasadenie vysokovýkonnej zberovej techniky. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť vysokokvalitnú produkciu rastlinných komodít s dôrazom na dodržiavanie technologických, výrobných postupov a noriem podľa platnej legislatívy – správnej farmárskej praxe.

V živočíšnej výrobe sa spoločnosť zaoberá chovom hovädzieho dobytka. Vďaka modernej dojárenskej technológii, genetickému materiálu, kvalitnej výžive a profesionálnemu riadeniu, sa na tržbách spoločnosti najviac podieľa produkcia surového kravského mlieka zaradeného v najvyššej kvalitatívnej triede.

Dojenie je technologicky zefektívnené rybinovými dojárňami, ktoré skvalitňujú proces výroby mlieka a zvyšujú produktivitu. Profilovým zameraním ŽV je chov slovenského strakatého dobytka.

Produkcia mlieka v l v roku 2018 na farme PD Dolné Otrokovce bola 2 504 012 l.

Poľnohospodárske družstvo Šalgovce je poľnohospodársky podnik zameraný na rastlinnú výrobu a chov hovädzieho dobytka. Vzniklo zlúčením samostatne hospodáriacich JRD piatich obcí Ardanovce, Bzince, Orešany, Svrbice a Šalgovce. Družstvo obhospodaruje 1710 ha pôdy v katastrálnych územiach Ardanovce, Bzince, Orešany, Svrbice a Šalgovce. V rámci......

Zobraziť viac...

Poľnohospodárske družstvo Šalgovce je poľnohospodársky podnik zameraný na rastlinnú výrobu a chov hovädzieho dobytka. Vzniklo zlúčením samostatne hospodáriacich JRD piatich obcí Ardanovce, Bzince, Orešany, Svrbice a Šalgovce.

Družstvo obhospodaruje 1710 ha pôdy v katastrálnych územiach Ardanovce, Bzince, Orešany, Svrbice a Šalgovce. V rámci rastlinnej výroby sa špecializuje na pestovanie obilnín, olejnín a cukrovej repy. Družstvo má vysadený aj vinohrad na výmere 5,34 ha.

V rámci živočíšnej výroby sa po ukončení produkcie mlieka v roku 2017 venuje už len výkrmu HD.

V družstve k dnešnému dňu pracuje 17 zamestnancov.

Jednotné roľnícke družstvo Sobotište bolo založené v roku 1954. Chotár družstva sa rozprestiera na úpätí Bielych Karpát a čiastočne na úpätí Myjavskej pahorkatiny. Obhospodarovali sme 1 560 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho cca 1 000 ha ornej pôdy a 560 ha lúk a pasienkov. Vzhľadom na zloženie poľnohospodárskej pôdy a ťažšie výrobné podmienky v......

Zobraziť viac...

Jednotné roľnícke družstvo Sobotište bolo založené v roku 1954.
Chotár družstva sa rozprestiera na úpätí Bielych Karpát a čiastočne na úpätí Myjavskej pahorkatiny. Obhospodarovali sme 1 560 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho cca 1 000 ha ornej pôdy a 560 ha lúk a pasienkov. Vzhľadom na zloženie poľnohospodárskej pôdy a ťažšie výrobné podmienky v rastlinnej výrobe, v živočíšnej výrobe sa družstvo zaoberalo chovom hovädzieho dobytka, chovom ošípaných a v menšom zastúpení chovom vodnej hydiny a sliepok.

V roku 1965 bola za účelom celoročného zamestnania pracovníkov družstva založená pridružená výroba, v ktorej sa vyrábal likusový panel z odpadových kukuričných šulkov zlisovaný s lepidlom Dukol. Z takto vyrobeného stavebného prvku sa montovali rôzne stavby ako sklady, zariadenia staveniska, chaty, rodinné domy v celom Československu, ale i v zahraničí.

V roku 1976 sa družstvo zlúčilo so susedným družstvom Častkov a Podbranč a vzniklo Jednotné roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča Sobotište a obhospodarovali sme cca 4 000 ha poľnohospodárskej pôdy a zamestnávali sme 850 pracovníkov. Účelom zlučovania poľnohospodárskych podnikov bolo efektívnejšie využitie strojového parku a centralizáciou a špecializáciou výroby dosiahnuť vyššiu rentabilitu výroby.

V názve podniku uvádzame meno Samuela Jurkoviča, národného buditeľa, ktorý v deň svojich narodenín 8.2.1845 založil gazdovský spolok v Sobotišti s názvom ZBOHEM, ktorý je považovaný za vznik družstevníctva nie len na Slovensku, ale aj v kontinentálnej Európe

V roku 1990 bolo Jednotné roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča Sobotište premenované na Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča Sobotište a v roku 1992 zaniklo delimitáciou a následne vznikli tri samostatné poľnohospodárske podniky.

Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča Sobotište 70 v súčasnosti obhospodaruje 1 670 ha p. p., z toho 1 000 ha ornej pôdy a 670 TTP. Na ornej pôde pestujeme obilniny na výmere 377 ha, olejniny na výmere 150 ha, kukuricu na výmere 150 ha, ostropestrec mariánsky na výmere 53 ha, osivo ďateliny a osivo trávy na výmere 86 ha. Na zvyšnej výmere dorábame objemové krmivá pre potreby živočíšnej výroby. V rastlinnej výrobe používame modernú poľnohospodársku techniku ako napr. traktory značky DEZT FAHR, sejačku a pôdo obrábacie mechanizmy značky HORSH, prepravné zariadenia značky ANABURGER, nakladacie stroje značky MERLO a stroje na zber krmovín značky POTINGER.

V živočíšnej výrobe chováme cca 700 ks hovädzieho dobytka plemena Holstein, z toho 370 ks kráv. Denne dodávame do Syrárne Havran a. s. Senica osem až deväť tisíc litrov surového kravského mlieka. Vlastnú produkciu mlieka predávame tiež v mliečnom automate v centre dediny. Roľnícke družstvo zamestnáva 38 pracovníkov.

Produkcia mlieka v l v roku 2018 na farme RD Sobotište bola 3 333 123 l.

Roľnícke družstvo Častkov vzniklo v roku 1952. Samostatne hospodárilo až do roku 1976, kedy bolo zlúčené do Roľníckeho družstva Samuela Jurkoviča v Sobotišti, spolu aj s Roľníckym družstvom Podbranč. Tieto družstvá spolu hospodárili až do roku 1992. Na ustanovujúcej schôdzi dňa 27.11.1991 sa rozhodlo, že uvedené družstvá budú naďalej hospodáriť......

Zobraziť viac...

Roľnícke družstvo Častkov vzniklo v roku 1952. Samostatne hospodárilo až do roku 1976, kedy bolo zlúčené do Roľníckeho družstva Samuela Jurkoviča v Sobotišti, spolu aj s Roľníckym družstvom Podbranč. Tieto družstvá spolu hospodárili až do roku 1992. Na ustanovujúcej schôdzi dňa 27.11.1991 sa rozhodlo, že uvedené družstvá budú naďalej hospodáriť oddelene.

26.9.2018, zmenilo Roľnícke družstvo Častkov názov ako i právnu formu, RD Častkov s.r.o.

RD Častkov hospodári v severnej časti okresu Senica na myjavskej pahorkatine v nadmorskej výške 280 – 540 m.n.m. Patrí do zemiakarskej výrobnej oblasti. Celková výmera poľnohospodárskej pôdy je 1054 ha, z toho orná pôda 766 ha.

Poľnohospodárska pôda je rozložená v šiestich katastrálnych územiach a to – Častkov, Rovensko, Rohov, Sobotište, Chvojnica, Lopašov.

Hlavným predmetom podnikania je poľnohospodárska výroba – rastlinná a živočíšna. Aby bola zabezpečená hlavná výrobná činnosť, RD prevádzkuje aj cestnú dopravu, opravy poľnohospodárskych strojov a motorových vozidiel.

RV sa orientuje na výrobu potravinárskej pšenice, sladového jačmeňa, raži a kukurice, z olejnín je to pestovanie repky a slnečnice. Zaoberá sa výrobou i objemového krmiva pre ŽV, výroba senáže, siláže a sena.

V ŽV výrobný program je zameraný na chov hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka. Zaoberá sa chovom plemena charolais, chová v priemere 220 ks zvierat, kde základ tvorí cca 80 ks dojčiacich kráv.

Partneri, ktorí pomáhajú

Ďakujeme všetkým našim partnerom za pomoc a podporu.
Budeme veľmi radi, keď sa pridáte aj vy.

Sanagro
Ako jeden z top zamestnávateľov v agrosektore si uvedomujeme vážnosť situácie a potenciálne ohrozenie našich kolegov aj samotnej výroby. Je nevyhnutné, aby sa problémom intenzívne zaoberali kompetentné orgány aj široká verejnosť.
Ing. Tomáš Kohút, MBA
Generálny riaditeľ SANAGRO, a. s.
Corteva
Naša spoločnosť sa venuje ochrane plodín. Úrodu však teraz ohrozujú nielen škodcovia, ale aj aktuálna situácia, preto sme sa i my pridali k tejto prospešnej iniciatíve.

Juraj Lipták
Key Account Manager CP/SR, Marketing & Sales
Freshbox
Naša firma si zakladá na spolupráci so slovenskými farmármi, ktorých výrobky distribuujeme svojim zákazníkom. Uvedomujeme si, že sú pre nás všetkých nenahraditeľní, preto sme sa aj my rozhodli podporiť projekt Naši farmári.
Lucia Kubincová
Obchodná riaditeľka